Hem

Betesda Church – pingstkyrkan i Raseborg: en Jesus centrerad lokal församling inom pingströrelsen men samtidigt också en del av den världsvida församlingen dit alla som tror på Jesus Kristus hör. Vi önskar kunna vara en mångkulturell församling fylld av gemenskap, glädje och kärlek, en hoppets röst.

Vi firar igen från och med den 29.11.2020 online-gudstjänst i vår lokal på Långgatan 19 i Ekenäs och sänder främst på Facebook live men försöker utöka tillgängligheten.

Då vi besöker kyrkan uppmanar vi alla att respektera vårt ”handskakningsförbud”, att hålla avstånd och att fästa extra stor uppmärksamhet vid god handtvätt före och efter besöket. I kyrkan finns också handdesinficeringsmedel. Vi uppmanar alla som känner minsta förkylningsymptom att stanna hemma och de som befinner sig i en riskgrupp på grund av hälsosituation att använda god omdömesförmåga.

 
 

LIVE FEED FROM FACEBOOK:
Här visas video då vi streamar live på Facebook!

>

<