Mission i Tanzania och Filippinerna

Betesda Church är värdförsamling för projektet Maisha bora i Tanzania! Genom projektet vill vi stöda fattiga och utsatta och sårbara barn så de kan få det liv som de har rätt till. Vi kan alla vara med och stöda dessa barn och ungdomar. Inom Maisha bora får du välja om du stöder de synskadade barnen i Arusha, de funktionsnedsatta barnen i Biharamulo eller gatubarnen i Dodoma.

Betesda Church stöder som församling sex barn i Maisha bora projektet.

Glada barn på trappa i Biharamulo i Tanzania!

Vi kan göra det genom att betala in en engångssumma eller genom att komma med som en fadder. När du blir fadder för barnen i Tanzania genom Maisha bora, hjälper du alla barn som får stöd genom projektet. Du får alltså inte ett personligt fadderbarn utan stödet fördelas så att alla kan få hjälp. Genom projektet kommer barnen att få konkret hjälp genom stöd för att de skall kunna få gå i skola köpa bl.a. skoluniform och skolväska. (Knappen nedan tar dig till Finlands svenska pingstmission som administrerar projektet.)

Våra missionärer

De missionärer som vi stöder arbetar i Tanzania och Filippinerna.
Hanna och Jan-Erik Nyman arbetar i Tanzania. Hanna fokuserar på att hjälpa äldre, änkor och föräldralösa barn samtidigt som hon arbetar deltid med bokföring och handledning av ett par av projekten för utvecklingssamarbete. Jan-Erik arbetar med radiomission. Jan-Erik är också regionansvarig för IBRA Medias arbete i östra, centrala och södra Afrika. (IBRA Media är en internationell kristen mediaorganisation).
Andreas och Laila Pettersson arbetar på Filippinerna. Laila ansvarar för förskolan och dess utveckling, medan Andreas ansvarar för modellfarmverksamheten och har ett övergripande projektansvar för de olika delarna av projektet. Vid sidan av arbetar de också med församlingsarbete.

Övrigt

Här några av de organisationer som vi samarbetar med: Alla dessa satsningar görs möjliga genom gåvor till församlingen genom kollekt samt inkomster genom Betesda Second Hand Shops.

Betesda Church är medlemsförsamling i Finlands svenska pingstmission (FSPM) www.fspm.fi

FIDA www.fida.fi

WYCLIFFE  http://www.wycliffe.net/ (inga namn på grund av sekretess)