Address: Långgatan 19, 10600 Ekenäs
Epost: info@betesdachurch.fi

Fredrik Martin

Ledande Pastor
fredrik.martin@betesdachurch.fi
Mobil 050 402 2223

Edward Holmberg

Assisterande Pastor
edward.holmberg@betesdachurch.fi
Mobil 040 080 6646

Hanna Åkerblom

Barn- och ungdomsarbetare

Barbro (Bambi) Holmberg

Handledare

Betesda Sysselsättningstjänster/Betesda Second Hand Shops (Ekenäs)
barbro.holmberg@betesdachurch.fi
Mobil 041 4648144

Stefan Lindström

Betesda Second Hand Shops (Hangö)
secondhand@betesdachurch.fi
Mobil 0400-422 903
Esplanaden 88, Hangö