Hem

Betesda Church – pingstkyrkan i Raseborg: en Jesus centrerad lokal församling inom pingströrelsen men samtidigt också en del av den världsvida församlingen dit alla som tror på Jesus Kristus hör. Vi önskar kunna vara en mångkulturell församling fylld av gemenskap, glädje och kärlek, en hoppets röst.

Enligt direktiv vi fått så firar vi inte gudstjänst de kommande veckorna. Däremot kommer vi att publicera inspirerade material med jämna mellan rum på våra kanaler. Följ oss för att få tillgång till det! Gud är god!

Då vi besöker kyrkan uppmanar vi alla att respektera vårt ”handskakningsförbud”, att hålla avstånd och att fästa extra stor uppmärksamhet vid god handtvätt före och efter besöket. I kyrkan finns också handdesinficeringsmedel. Vi uppmanar alla som känner minsta förkylningsymptom att stanna hemma och de som befinner sig i en riskgrupp på grund av hälsosituation att använda god omdömesförmåga.

Måndag-Fredag 9.00-11.00 Kyrkan öppen för bön
Söndag 10.30-11.30 Kyrkan öppen för bön

Nästa video kommer att publiceras här sö 5.4 kl 10.30
 

Veckans inspirationsvideo

Monday to Friday 9-11 Church open for prayer 
Sunday 10.30-11.30 Church open for prayer