Hanna och Jan-Erik Nyman, Tanzania

Hanna och Jan-Erik Nyman bor i Arusha, Tanzania. Jan-Erik har arbetat där som missionär sen 1977. Hanna flyttade med Jan-Erik till Tanzania år 1983.Hanna-och-Janne

Jan-Erik är regionsansvarig för IBRA Medias arbete i östra, centrala och södra Afrika, som sänder radio- och tv-program på 50 olika språk i regionen. Han är också ordförande för Africa by Radio som bygger nätverk och uppmanar till nya mediainitiativ för onådda folk och samarbete och kvalitetshöjning av kristen media över hela Afrika söder om Sahara. Jan-Erik övervakar även biståndsprojektet Habari Maalum College, som i första hand undervisar i mediakunskap och ledarskap. För allt detta arbete är syftet att med hjälp av media och uppföljning av lyssnarkontakter med god kvalitet hjälpa lyssnare främst från onådda folkgrupper till ett bättre liv, men framförallt att göra dem till Jesu efterföljare och se gemenskaper av troende (församlingar) bildas på platser där sådana ännu inte existerar.

Hanna jobbar just nu med två olika målgrupper, Media Stationen Habari Maalum och folket i byn Ekenywa och byarna i Monduli Juu. På Media Stationen är hennes huvudsakliga jobb att handleda ekonomiansvariga. I byarna gäller det att hitta modeller för att stödja människor till ekonomiskt oberoende och aktivt miljötänkande. Samtidigt som hon vill att människor skall lära känna Jesus och leva så att de följer honom genom att lyda det han säger i sitt ord.

Hur det kom sig att du började jobba som missionär?
Jan-Erik:
”Mina föräldrar Fred och Gunnel Nyman reste ut som missionärer till Tanzania år 1963 och jag följde med som ung grabb. När jag var ungefär 18 år fick min far förfrågan av IBRA att starta upp ett nytt radioarbete i Östafrika. Jag kände direkt att detta var något även för mig. Efter utbildning och när möjligheten att åka ut igen för att på allvar börja hjälpa till med mediaarbetet i Östafrika var jag dock tvungen att igen ta ställning till om detta var Guds kallelse eller bara min egen önskan att komma tillbaka ”hem” där jag vuxit upp. Jag blev dock övertygad om att Gud hade en uppgift för mig i Afrika. Kallelsen har fått prövas många gånger, men fortfarande brinner hjärtat för detta uppdrag.”

Hanna: ”Jag fick se en bildserie om missionen, som speglade landet Tanzania och Radio Missionen. Jag tyckte serien öppnade mina ögon för att man som missionär inte behöver vara predikant eller sjuksköterska utan att också andra yrkesgrupper behövs. Trots det var det en lång kamp för mig att tro att Gud verkligen ville ha mig till Tanzania. Jag hade träffat Jan-Erik Nyman och jag visste att jag inte kan åka på en annans övertygelse. Gud svarade på mina böner. Innan vi gifte oss var jag helt övertygad om att det här var min väg. Med facit i hand kan jag se hur Gud lett mig och att jag har fått gå in i det som varit förberett.”

Vad är din motivation till arbetet?
Jan-Erik:
”Jag brinner för att se människor lära känna Jesus och bli hans efterföljare. Media är ett effektivt redskap att bygga Guds rike.”

Hanna: ”Jag bara vet att jag vet att det här är vad Gud vill med mitt liv. Med det innebär det inte att det har varit lätt. Det har många gånger varit så tufft att jag ibland har tvivlat. Herre är det verkligen det här du vill?? Men gång på gång har jag lyfts upp och förvissningen har kommit igen. Ja det är det här jag skall göra. Personligen finns det inget underbarare än att få tala om Jesus och uppleva Guds Ande beröra människor! Då lever jag! Då är alla uppoffringar glömda! Då är bara hjärtat fullt av tacksamhet över att jag får vara med i detta underbara arbete.”