Bön är en väldigt viktig del av vår församling. Bön handlar inte om teknik utan om relation. Man lär sig inte att be genom att bita ihop sina tänder utan genom att bli förälskad. Skillnaden är stor. Bön är att vara med och förändra och att bli förändrad. Vi behöver inte bara resignera och acceptera saker som de är utan vi kan påverka genom bön. Den världsbild Bibeln ger är nästan skrämmande öppen och Gud kallar oss till sina medarbetare. Därför är det viktigt att be att Guds vilja skall ske för den sker inte automatiskt. Samtidigt är kallelsen till bön en kallelse till den plats där ditt hjärta hittar sitt verkliga hem. Vi lever alltför mycket i en värld av buller och prestation där det gäller att armbåga sig fram. Hos Gud och genom bön finner du frid och en inre styrka som du kanske bara drömmer om att finns. Det gäller att leva inifrån i en på många sätt omöjlig värld. Välkommen in i bönens värld. Välkommen hem. Här nere hittar du några bönetider för gemensam bön.

 

Morgonbön alla vardagar kl. 9-10 i Ekenäs Långgatan 18 och i Hangö Esplanaden 88. I Ekenäs firar vi också nattvard varje onsdag kl. 9.30. Vi lovsjunger, ber, läser bibeln. Vi välkomnar tillbedjare och tvivlare in i en fantastisk atmosfär.
Gemensam bön alla lördagar kl. 9.30. Vi samlas i de olika kyrkorna i tur och ordning

 

Välkommen till bönekapellet på Drottningsgatan 2. Öppet för bön parallellt med lopptorgets öppethållningstider. Där finns även en bönelåda där du kan skriva ner ditt böneämne så ber vi med och för dig.
Varannan tisdag kl. 18.30 är det bönekväll i Betesda Church. Rätt och slätt bön och lovsång. Kvällen är öppen för vem som helst. Följ med i kalender.
Det finns också en del smågrupper/bönegrupper i församlingen.  Besök sidan connectgrupper för att få veta mer.

 

 

 

Om du har böneämnen så skriv till: info@betesdachurch.fi
Alternativt fyll i nedanstående formulär.