Kvinnobrunch

Kvinnobrunch ordnas två lördags förmiddagar / termin kl 10.00. Samlingen är till för kvinnor i alla åldrar. Varje gång ferättar en inbjuden gäst sin livsberättelse. Vi börjar med att äta en god brunch. Förmiddagen innehåller också sång och musik och förstås en god gemenskap med kvinnor i alla åldrar. Vi har inget fast pris för brunchen, men en frivillig gåva är alltid välkommen. För mer info kontakta gärna: Inger Nylund 050-5587570

Om du vill vara me doch tjäna i köket eller vara med och förbereda, hör av dig. DU behövs!

 

13072737_603169123182295_5931046182118164230_o