.

connect_logo

Smågrupper

I Betesda Church – Ekenäs Pingstkyrka finns redan en del smågrupper och bönegrupper. Vi tror på vikten av den stora gemenskapen (gudstjänsten) men vi vet att det oftast inte räcker till, utan var och en behöver en mindre gemenskap där man mera djupt kan dela livet och bygga relationer. Om du vill veta mer – ta kontakt 050-3200300, oskar.sjoberg@betesdachurch.fi.

 

Smågruppsarbetet – Connectgrupper

I församlingen har startats ett arbete för att utöka antalet smågrupper. Arbetsnamnet för arbetet är Connectgrupper. Benämningen kommer från grundtanken med smågrupperna; att medlemmarna skapar relationer med varandra i den lilla gruppen, tillsammans arbetar för att få (bättre) kontakt med sin personliga andlighet, skapa relationer till folk utanför vår gemenskap samt vara i kontakt med församlingen och andra grupper.

Bakgrund och vision

Församlingen har sedan länge burit på både visionen och önskan att kunna i större utsträckning jobba med smågrupper. Vi har under flera år bett och jobbat för att utveckla den stora samlingen (gudstjänsten) till att bli en fest där hela församlingen samlas en gång i veckan. Samtidigt har vi kunnat konstatera behovet av smågrupper där varje person i större grad blir sedd och hörd, där alla kan dela och och transparens kan få växa. Vi tror att det är i den lilla gruppen som bibelordet i 1 Kor 14: 26 kan förverkligas.

26 Hur skall det då vara, bröder och systrar? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

I den lilla gruppen kan vi på ett personligt sätt be och stötta varandra och även ge varandra stöd i livets alla förhållanden inklusive praktisk omsorg. Varje grupp blir en levande byggsten som tillsammans formar vår församling. Här stärks människor i sin tro och får vänner för livet. Genom smågrupperna lär vi oss mer om varandra och om Gud.

 

airplane-15180

Den lilla och stora gruppen är tillsammans som ett flygplan där stora gruppen är den ena vingen och den lilla gruppen är den andra. Båda är lika viktiga och behövs.

 

Grundidén kommer naturligtvis från Bibeln som talar om hur de första kristna samlades i hemmen för att dela gemenskap, bön och undervisning. (Apg 2:46). Vi tror också att den lilla gruppen är en unik miljö vid formande av nya lärjungar och är genom evangeliserande genom sin natur och kapacitet att växa.

Vår vision är att samma liv, teman, processer som pågår i den stora gruppen också skulle finnas i den lilla gruppen. Därför tror vi att både nätverket och ledarskapet för små grupperna är mycket väsentliga.

 

Ledarskapet i smågrupperna

Ledarskapet i smågrupperna är viktigt. Smågrupperna kan se väldigt olika ut och varje smågrupp behöver en klar ledare. Smågruppsledaren hjälper gruppen att gemensamt gå mot samma mål och hållas fokuserad.

  • Ledaren är en vanlig människa, en mogen Jesus älskande individ med kärlek till människan och mänskligheten.
  • Ledaren är trogen och har bundit sig till församlingens vision.
  • Ledaren har kärlek för sin grupp och en vilja att tjäna den, och en villighet att leda och uppmuntra gruppen att växa.
  • Ledaren föregår med gott exempel, är en modell för livet tillsammans med Gud, och uppmuntrar till livet tillsammans med Gud.

Nätverket

Smågruppsnätverket bygger relationer mellan de olika smågrupperna fastän de kan se väldigt olika ut. Nätverket arbetar för att samma liv, teman, processer som pågår i församlingen som helhet också finns i den lilla gruppen. Nätverket arbetar även för att församlingens vision reflekteras via ledarna in i grupperna.

Smågruppsnätverket består av olika smågrupper och då vi har den stora samlingen på söndagen kommer smågrupperna samman. Smågruppernas ledare samlas även med jämna mellanrum för uppbyggelse och för att få kontakt med andra smågruppsledare och via ledarna kontakt till deras grupper.

De befintliga grupperna fortsätter som förut, men är givetvis välkomna in i nätverket och ta del av den gemenskapen och den gemensamma visionen.

 

Första träffen för connectgruppsledarna kommer att vara i slutet på maj, så ta gärna kontakt.

 

Mål

Hitta ledarkandidater, börja träna och stötta dem, uppmuntra dem att starta egna grupper, möta ledarna regelbundet och träna nya ledare.

 

Intresserad?

Blev du intresserad av att bli en av ledarna? För att bli en ledare behöver du inte ha några speciella kunskaper eller egenskaper förutom de som nämndes ovan. Ledarträningen utrustar dig med vad du behöver för att starta din Connectgrupp och sedan tar vi hand om varandra i nätverket. Arbetet är inte heller riktat till en viss åldersgrupp, utan vi tror att alla behöver gemenskap, gammal som ung. Ta gärna kontakt med för att få mera information: Oskar Sjöberg, oskar.sjoberg@betesdachurch.fi, 050 3200300

 

Connectgruppen – Få kontakt, bygg relationer, lev livet tillsammans.

 

connect_poster