Vi firar i vanliga fall alltid gudstjänst på söndag kl. 10.30. Det är veckans höjdpunkt och fest där vi kommer samman för att lovsjunga och tillbe, för att ta del av predikan och be och få förbön. Första delen (ca 10-15 min) av gudstjänsten går på barnens villkor innan de går till Barnfest i Arken. Efter gudstjänst är alltid cafevåningen öppen för After Church Café och gemenskap. Varmt välkommen att fira gudtjänst. Kolla gudstjänsterna genom att trycka på kalender.