Betesda Church mansfrukost

breakfast_promo

 Betesda Church mansfrukost är en informell omgivning där män får mötas, nätverka och känna sig fria att vid borden diskutera vad de tror på, oberoende om de har en kristen tro, följer en annan tro eller ingen alls. Mans frukosten skall inte vara ”kyrka”, däremot välkomnar vi öppna, vänliga och ärliga diskussioner angående saker som relaterar till kristen tro.

Nästa samling 1.4 kl. 10

Varje träff skall inkludera tid för mat, samvaro, en talare skall fokusera på ämne viktigt för män, och livliga bordsdiskussioner. Det är också ett bra sätt för dem som är relativt nya i tro att träffa andra män som bor i närheten samt koppla ihop sig med män ”efter Guds eget hjärta”. Frukosten skall vara ett tryggt ställe att bjuda in bekanta till, ett ställe att bygga och förstärka kamratskap män emellan.

Våra talare kommer att vara kristna som har prövat deras övertygelse i den riktiga världen av business, sport och andra professionella grenar. Ämnena varierar från personlig Gudsrelation, sport, hobbyn till arbetet.

Maten tillreds och serveras av ett team av frivillga män, menyn är mångsidig och riktad till och lämpad för män. Maten är kostnadsfri, men donationer tas med tacksamhet emot för att säkerställa kontinuteten och kvaliteten hos frukostarna.

Så, reservera tid för en trevlig stund av gemenskap och god mat.