Betesda Second Hand Shops

Ekenäs Second Hand Shop.

Ekenäs Second Hand Shop, Drottninggatan 2. Öppet: Må, fre kl. 10-16, ti, on, to kl. 10-18, lö kl. 10-14

Kontakt: Barbro (Bambi) Holmberg 041-4648144, barbro.holmberg@betesdachurch.fi

Hangö Second Hand Shop, Esplanaden 88. Öppet: Må, ti, ons, fre kl. 10-16, to 10-18, Lö kl. 10-14

Kontakt: Stefan Lindström 0400-422903, secondhand@betesdachurch.fi

Facebook Sida

Vår vision är att stöda BetesdaChurch vision gällande missionsarbete i när och fjärran. Vi stöder för tillfället  missionärer i Afrika, Filippinerna och  mellan östern. Vi har fem fadderbarn i Indien. Vi stöder även kyrkans barn och ungdomsverksamhet och övriga punktinsatser.  Vi ser också ett allt större engagemang för socialt arbete i vår stad växa fram och dit hör bl.a.  God Jul Ekenäs projektet som förverkligas i samarbete med stadens socialbyrå. Lopptorget sysselsätter också flera långtidsarbetslösa. För att veta mer om vårt missionsarbete kan du besöka sidan mission.

Betesda Second Hand Shops

Ekenäs Second Hand Shop är ett missionslopptorg i gammal stil. Lopptorget omfattar sex gamla byggnader med olika avdelningar för olika prylar. Det finns många olika avdelningar t.ex. en småprylsavdelning, en klädavdelning, en avdelning för möbler och en för tavlor. Vi har en egen liten bokstuga full med gamla böcker. Lopptorget har ochså ett eget litet bönekapell som är öppet för bön och eftertanke.

Vi tar gärna emot donationer i form av rena kläder, hela saker i all dess mångfald, möbler (inte soffor och sängar), tavlor, böcker o.s.v. Vi hjälper gärna med transport.

Betesda Second Hand Shops som arbetsplats

På Betesda Second Hand Shops sysselsätter vi en mängd frivilliga arbetare hela tiden och mera behövs. Vi erbjuder också arbetspraktik/arbetslivsträning i samarbete med arbets och näringsbyrån samt arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte i samarbete med Raseborgs och Hangö stad. Hos oss finns det också möjlighet att göra sin samhällstjänst. Ta gärna kontakt om du vill veta mer.

Handledare Betesda sysselsättningstjänst
041-4648144 (Barbro (Bambi) Holmberg)