Mission

FSPM logo

Betesdakyrkan är en del av Finlands svenskpråkiga pingstmission .

Vi stöder månatligen:

-Mediaarbete  i Afrika genom Jan-Erik och Hanna Nyman.

-Församlingsbygge i Dodoma, Tanzania genom Raymond Jackson

-Laila och Andreas Pettersson på Filippinerna http://familyhelpproject.se/om-oss/

-Bibelöversättningsarbete i Mellan Östern.

-Vi har fem fadderbarn i Indien.

-Matbanken i Ekenäs

-Vi gör också  punktinsatser där det behövs.

 

Här några av de organisationer som vi samarbetar med: Alla dessa satsningar görs möjliga genom gåvor till församlingen genom kollekt samt inkomster genom Betesda Second Hand Shops.

FSPM www.fspm.fi.  BetesdaChurch är medlem i fspm (finlanssvenska pingstmission.

FIDA www.fida.fi

WYCLIFFE  http://www.wycliffe.net/ (inga namn på grund av sekretess)