Samling för daglediga

En gång i månaden hålls samling för daglediga i kyrkans cafevåning. Träffarna innehåller servering, andakt, gemenskap och sång och lek. Ledare för träffarna är Else-Maj Turpeinen. För mera information om när träffarna inträffar följ med vår annonsering i programbladet och kalendern på hemsidan.
Varmt välkommen!

10996780_797051333696592_5940581505249957926_n