Vi har köpt ny kyrka!

Stor nyhet

Den stora nyheten är att vi den 4.6.20 kunde skriva under köpeavtalet för Seminariebyggnaden. Hela köpet har skett precis så som föreningsmötet bestämde på hösten. I vår nya kyrka kommer vi att skapa en fantastiskt gudstjänstsal med plats för 200 personer och stora utrymmen för vårt ” After Church Café”. Äntligen får vi ordentliga utrymmen för vårt barn och ungdomsarbete och som bonus får vi en egen gymnastiksal. Nu fortsätter planeringsarbetet och så småningom startar renoveringsarbete. Viktigt att påpeka är att vår gamla kyrka kommer att finnas kvar i vår användning och det finns inga planer på att sälja den. Som viktig information vill vi också berätta att hela det här köpet har finansierats med pengar från vårt byggnadskonto som vi sparat ihop och genom donationer vi fått. Mera info om detta får ni på vårt årsmöte 11.6.20 kl. 17.30. Där kommer också sedvanliga ärenden att behandlas. Vid mötet kommer vi också att diskutera eventuella aktieförsäljningar eller låneupptagning för kommande renoveringsarbeten. Gud välsigne er!

Pastor Fredrik Martin                            pastor Oskar Sjöberg

Här kan ni titta på en video från den blivande kyrkbyggnaden: https://www.dropbox.com/s/epfacn7gybj26a1/Ny%20kyrka%20-%20HD%20720p.mov?dl=0