Vill du lära dig mer om teologi – möjlighet i höst i Ekenäs/Sibbo

tdh15_600

För den som vill fördjupa sina kunskaper i bibeln, kristen tro och teologi, finns det nu en ny och fantastiskt inspirerande möjlighet inom pingst i södra Finland.
Frikyrkorna tillsammans med Fria Kristliga Folkhögskolan arrangerar en distanskurs i teologi i samarbete med Örebro Teologiska Högskola. Den ordnas genom tre närstudieträffar i Ekenäs resp. Sibbo – se nedan för mer info. (Motsvarande kursverksamhet finns också i Vasa under hösten 2015).

Teologiska Distanshögskolans kurs börjar 18 september 2015 i Ekenäs
Högskolekursen ”Teologi i GT och NT, del 1″ hålls under höstterminen 2015 och i januari 2016. Kursen som är värd 7,5 högskolepoäng arrangeras som distanskurs med tre närstudieträffar.
Det handlar om en grundkurs i GT och NT, närmare bestämt en genomgång av budskapet i profetböckerna och Psaltaren samt evangelierna och Apostlagärningarna. Föreläsare är teol.doktorerna Lennart Boström, Patrik Wahllund och Mikael Tellbe från Örebro. Deltagarna ska få grundläggande kunskap om innehållet i nämnda böcker och få medvetenhet och grundläggande färdigheter gällande texttolkning och kunna relatera till forskning gällande texterna.
Såhär kommenterade Peter Nylund från Korsholm sin motsvarande kurs (hösten 2014 i Vasa): ”Kursen har överträffat mina förväntningar genom att föreläsarna visat sig vara mycket kompetenta och personligt engagerade lärare. Läsningen av kurslitteraturen har varit mycket givande.”
Om intresse finns planeras en fortsättning – i programmet för teologistudier finns det totalt 8 grundkurser och 5 fördjupningskurser. Men det är förstås för tidigt att veta hur långt kursverksamheten kommer att sträcka sig, men i höst sätter programmet i gång. Om du vill vara med bör du anmäla dig snarast!
Datum för närstudieträffarna är fredag-lördagar
18-19.9. i Ekenäs, (Betesda)
23-24.10 i Sibbo (Betania) samt
22-23.1. 2016 i Ekenäs (Betesda).
Klockslag för närstudiedagarna: Fredagar 16-20 och lördagar 9-15.
Kursavgift är 125,-. Kostnader för mat och vid behov förmånlig övernattning tillkommer.
Förfrågningar och anmälningar kan riktas till
Gabriel Grönroos (ggronroos@gmail.com),
Fredrik Martin (fredrik.martin@betesdachurch.fi),
Håkan Björklund (hakan.bjorklund@mkf.fi) eller
Thomas Nordström (tnordstr@fkf.fi).
Kursen arrangeras av Finlands svenska Baptistsamfund, Finlands svenska Pingstmission, Missionskyrkan i Finland och Fria kristliga folkhögskolan i samarbete med Örebro Teologiska Högskola.