David Blom ny styrelseorförande/Gemesam bönekväll

Förra torsdag hölls sedvanligt årsmöte för församlingen. Vid mötet valdes ny styrelse och styrelseorförande. Till styrelsordförande valdes David Blom och övriga styrelse medlemmar är: Susann Martin, Johan Nylund, Ulf Majabacka, Outi McDonald, Mikael Aspfors och Barbro Wikström. Vi önskar styrelsen ett framgångsrikt år. På fredag kl. 19 hålls gemensam bönekväl,l för staden, i Missionskyrkan. Vi välkomnar alla som vill vara med och påverka vår stad positivt genom förbön. Kvällen leds av Jonny Forström, pastor i Missionskyrkan.

Gudstjänst med Uffe Majabacka på söndag kl. 10

Varmt välkommen att fira gudstjänst på söndag kl. 10 i Ekenäs Pingstkyrka. Söndagens predikant är Uffe (Ulf) Majabacka. Uffe är numera bosatt i Ekenäs men har tjänat som pastor i olika församlingar och varit missionär i bl.a Thailand och ryska karelen, tillsammans med sin fru Tuula. Gudstjänsten leds av Fredrik Martin. Vi får också se ett drama och församlingens lovsångsteam medverkar. Det blir Bubblis för barnen och After Church cafe´efter gudstjänst. Varmt välkommen!

Våra pastorer på pastorsakademin i Västerås

Den här veckan måndag till Fredag pågår den fjärde modulen av Pingsts pastorsakademi. Den här gången hålls samlingarna regionalt och först ut är samlingen i Västerås. Med i Västerås finns våra pastorer Fredrik Martin och Nils-Gustav Blom. Pingst Pastorsakademi har samlat mer än 400 pingstpastorer till undervisning kring ledarskap, personlig andlig utveckling och teologi. Alla deltagare har under de här två åren ingått i processgrupper, som träffas Read more