Vi utlyser vecka fyra till en bön och fastevecka i Pingstkyrkan

Vi vill börja det nya året med bön och fasta. Därför utlyser vi redan nu vecka 4, alltså 24-30.1.2010 till en bön och fastevecka i Ekenäs Pingstkyrka. Flera viktiga vägval väntar. Vägval som påverkar våra församlingars framtid och våra medmänniskors mänskliga och andliga behov. Vi behöver vishet att fatta bra beslut och mod att genomföra dem. Vecka 4 sätter vi allting ”on hold” (åt sidan) och söker Gud av hela vårt hjärta. Read more

Vi önskar er alla en riktigt god och välsignad jul

Under julhelgen är du välkommen till våra gemensamma samlingar i frikyrkorna. På julafton är det julfest i Missionskyrkan. Julotta blir det i Metodistkyrkan på julmorgonen kl. 8. Julannandag 26.12 kl. 16 är du välkommen till sång och musikgudstjänst i Pingstkyrkan. Vi har sångaren Rolf Edberg (på bild) på besök. Det blir tal av Jonny Forström och cafe med kyrktorg efter gudstjänsten. Read more